Koordinátori

primárnej prevencie závislosti a sociálnopatologických javov: Mgr Martina Šištíková
environmentálnej výchovy: PaedDr. Renáta Hodásová
výchovy k manželstvu a rodičovstvu: Mgr. Adriána Vendrinská
stredoškolskej odbornej činnosti: Ing. Peter Trška
finančnej gramotnosti - Ing. Alena Behrová

Iné pozície

výchovný a kariérový poradca: Ing. Carmen Scholzová
metodik CO: Mgr. Jaroslav Barbosa
technik BOZP: Ing. Štefan Pohanka
školský knihovník: Ing. Zuzana Dimová
administrátor webového sídla školy: Ing. Miroslav Maretta
administrátor školského facebookového konta: