Ponuka práce

Informácie o voľných pracovných miestach


Stredná odborná škola, Ul. slovenských partizánov 1129/49, 017 01 Považská Bystrica

prijme do pracovného pomeru:

 

1. učiteľa odborných predmetov strojárskych

 Kvalifikačné predpoklady: úplné vysokoškolské vzdelanie v druhom stupni vysokoškolského štúdia v študijnom odbore strojárstvo so zameraním na cestnú a mestskú dopravu výhodou, doplnkové pedagogické štúdium a pedagogická prax sú vítané.

Plat bude určený zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v závislosti od stupňa vzdelania a započítanej praxe; základná hrubá mzda minimálne 1162,00 Eur + zvýšenie platovej tarify, ktoré je závislé od dĺžky započítanej praxe + rôzne príplatky.

Požiadavky: bezúhonnosť, zdravotná a duševná spôsobilosť.

Termín nástupu: 01.09.2023

Požadované doklady: žiadosť, profesijný životopis, doklady o dosiahnutom vzdelaní.

Žiadosti o prijatie do zamestnania a ostatné doklady zasielajte na hore uvedenú adresu alebo elektronicky na adresu: sospb@sospb.edu.sk

Telefonický kontakt: 042/4322664 - Ing. Pavol Kňazík, 042/4323766 - Mgr. Jana Janíčková

 

 

2. majstra odbornej výchovy pre odbor murár

 Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné odborné vzdelanie (maturita) a vyučenie v odbore murár, príp. vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore majster odbornej výchovy a vyučenie v príslušnom odbore, doplnkové pedagogické štúdium a prax sú vítané.

Plat bude určený zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v závislosti od stupňa vzdelania a započítanej praxe; základná hrubá mzda minimálne 950,00 Eur + zvýšenie platovej tarify, ktoré je závislé od dĺžky započítanej praxe + rôzne príplatky.

Požiadavky: bezúhonnosť, zdravotná a duševná spôsobilosť.

Termín nástupu: 01.09.2023

Požadované doklady: žiadosť, profesijný životopis, doklady o dosiahnutom vzdelaní.

Žiadosti o prijatie do zamestnania a ostatné doklady zasielajte na hore uvedenú adresu alebo elektronicky na adresu: sospb@sospb.edu.sk

Telefonický kontakt: 042/4323766 -  Mgr. Jana Janíčková. 0903536156 - Ing. Peter Pavlík

 

 

3. majstra odbornej výchovy pre odbor stolár

Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné odborné vzdelanie (maturita) a vyučenie v odbore stolár, príp. vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore majster odbornej výchovy a vyučenie v príslušnom odbore, doplnkové pedagogické štúdium a prax sú vítané.

Plat bude určený zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v závislosti od stupňa vzdelania a započítanej praxe; základná hrubá mzda minimálne 950,00 Eur + zvýšenie platovej tarify, ktoré je závislé od dĺžky započítanej praxe + rôzne príplatky.

Požiadavky: bezúhonnosť, zdravotná a duševná spôsobilosť.

Termín nástupu: 01.09.2023

Požadované doklady: žiadosť, profesijný životopis, doklady o dosiahnutom vzdelaní.

Žiadosti o prijatie do zamestnania a ostatné doklady zasielajte na hore uvedenú adresu alebo elektronicky na adresu: sospb@sospb.edu.sk

Telefonický kontakt: 042/4323766, Mgr. Jana Janíčková. 0903536156 - Ing. Peter Pavlík