Ponuka práce

Informácie o voľných pracovných miestachStredná odborná škola Považská Bystrica

prijme do pracovného pomeru  vedúcu/vedúceho úseku technicko-ekonomických činností

 

Miesto výkonu práce:

Stredná odborná škola, Slovenských partizánov 1129/49, 017 01 Považská Bystrica

Kategória: vedúca/vedúci úseku technicko-ekonomických činností

Náplň (druh) práce:

  • zabezpečuje  a riadi prevádzku školy po ekonomickej a technickej stránke (spracovanie návrhu rozpočtu a jeho úpravy, sledovanie čerpania rozpočtu, spracovanie metodiky účtovania, spracováva vnútorné smernice organizácie za riadenú oblasť, vypracováva rozbory hospodárenia za sledované obdobie, zabezpečuje finančné vysporiadanie so  štátnym rozpočtom, zúčtovanie projektov, zabezpečuje správu a údržbu majetku, vykonáva kontrolnú činnosť v rámci úseku a organizácie, dohliada na dodržiavanie platných právnych noriem)

Kvalifikačné predpoklady:

  • II. stupeň vysokoškolského vzdelania, ekonomické zameranie vítané
  • požadovaná prax – minimálne 5 rokov, prax vo verejnej správe výhodou

Iné požiadavky: 

  • bezúhonnosť (výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace), zdravotná spôsobilosť, riadiace a organizačné schopnosti, samostatnosť, flexibilita, komunikatívnosť
  • počítačová gramotnosť na užívateľskej úrovni (MS Office - Word, Excel, Internet)

Termín nástupu:

  • 01.02.2021

Platové podmienky:

  • platové zaradenie v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, brutto  min. 1100,- € (+ osobný príplatok a príplatok za riadenie)

Zoznam požadovaných dokladov: žiadosť, profesijný životopis, doklady o dosiahnutom vzdelaní, prehľad praxe  a súhlas na spracovanie osobných údajov v zmysle zákona o ochrane osobných údajov zasielajte na adresu školy

Kontaktná osoba:

Mgr. Jana Janíčková, personalista a mzdový referent

e-mail: sospb@sospb.sk, telefón 042/4323766

Žiadosti o prijatie do zamestnania a ostatné doklady zasielajte na hore uvedenú adresu alebo elektronicky na adresu: sospb@sospb.edu.sk

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Október 2020 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31