Rozpis pracovísk OV

Rozdelenie žiakov na pracoviská odborného výcviku.

Párny týždeň od 3.4.2023

Dokumenty na stiahnutie