Zmluva o zabezpečení stravovania - OA_2020

Názov:Zmluva o zabezpečení stravovania - OA_2020
Rok:2020
Predmet:strava pre študentov
1. zmluvná strana:Stredná odborná škola Ul. slovenských partizánov 1129/49 017 01 Považská Bystrica
2. zmluvná strana:Obchodná akadémia Jesenského 259/6 017 44 Považská Bystrica
Dátum uzatvorenia:02.09.2020
Dátum zverejnenia:02.09.2020
Dátum účinnosti:03.09.2020
Textová verzia: zmluvy/OA_strava 2020.pdf PDF 208,99 kB