Život ma nenudí!

Dňa 20. 10. 2016 sa v priestoroch našej školy uskutočnila prednáška pod názvom „Život ma nenudí“, ktorú  viedol Mgr. Mário Kadlec z Považského osvetového strediska v Považskej Bystrici. Prednášky sa zúčastnili žiaci 1. ročníkov (I.A, I.B). Jej cieľom bolo oboznámiť žiakov so základnými princípmi efektívneho využívania času. Žiakom sa prednáška páčila.

Slová našich žiakov:

„Zaujímavé, mohlo by to byť častejšie.“

„Malo to peknú myšlienku, dobre prednesené.“

„Dozvedel som sa veľa nového.“

„Inšpiroval som sa.“

„Robili sme zaujímavú aktivitu.“