Vyučovací deň s firmou KB - BLOK systém

Dňa 3. októbra 2014 sa uskutočnil v tomto školskom roku prvý zo série firemných dní, v rámci ktorých sa zástupcovia firiem zúčastňujú vyučovacieho procesu v priestoroch odborných učební a dielní našej školy. Školenie českej firmy KB - BLOK systém, s.r.o. sa zrealizovalo v našom Centre odbornej prípravy v Považskom Podhradí. V odbornej učebni zástupca obchodného riaditeľa pán Martin Sazeček predstavil firmu, jej sortiment a o spôsob výroby. Následne sa žiaci premiestnili na voľné priestranstvo pred budovu, kde boli zamestnancami firmy predvedené spôsoby a postupy murovania s tvarovkami pre zhotovenie oplotenia. Školenia sa zúčastnili žiaci 4. ročníka študijných odborov operátor stavebnej výroby a mechanik stavebnoinštalačných zariadení a žiaci 2. ročníka študijného odboru staviteľstvo. Spolu so žiakmi sledovali praktické postupy a ukážky aj majstri odbornej výchovy a učitelia odborných stavebných predmetov. Ďakujeme firme za zaujímavé školenie a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.


Fotogaléria