Veľké jarné upratovanie mesta Považská Bystrica a Upracme si Slovensko

Naša škola opäť zapojila do čistenia svojho okolia, ktorú zorganizovalo mesto Považská Bystrica - Veľké jarné upratovanie mesta Považská Bystrica. Taktiež sa pravidelne zapájame do upratovacej akcie, ktorú zastrešuje občianske združenie Upracme Slovensko. Tento rok sa konalo pod názvom „Človeče, hnevaj sa 2023“. Zorganizovali sme upratovanie okolia školy a verejné priestranstvá priľahlej časti Považskej Bystrice. Žiaci z I.A s pani učiteľkou Ing. Lukáčovou čistili priestory v okolí školy, chodník na  sídlisko Rozkvet. Opäť sme boli prekvapení, koľko odpadu sme vyzberali.

Ďakujeme všetkým žiakom, ktorí sa pripojili k Jarnému upratovaniu, na ktorom sme sa pustili do boja s voľne pohodeným odpadom v našom okolí. Taktiež ďakujeme mestu Považská Bystrica za ich hmotnú pomoc.

Súčasne sme skrášlili aj okolie našej školy – SOŠ. Veľká vďaka patrí Ing. Dimovej a žiakom I.A triedy za ich kreatívny prínos. Našou snahou bolo skrášliť okolie školy a vytvoriť príjemné a motivujúce prostredie pre našich žiakov.


Fotogaléria