Trestnoprávna zodpovednosť mladistvých

Trestnoprávna zodpovednosť mladistvých

Trestnoprávna zodpovednosť mladistvých sa stala po roku 1989 často diskutovanou témou. Za zvýšenou kriminalitou v spoločnosti sa stále viac skrýva nižšia veková hranica mladistvých. V tejto súvislosti sa v rámci trestného práva znížila veková hranica mladistvých páchateľov na 14 rokov. Práve tejto téme bola venovaná prednáška dňa 28.10.2019 pre triedy I.A, I.B a I.C , ktorú viedol Ing. Peter Samek z Mestskej polície v Považskej Bystrici.