Pravda o drogách

Pravda o drogách

Na to, aby sa žiaci vyhli závislosti od drog a aby mohli pomôcť svojim priateľom, potrebujú pravdivé údaje. To je dôvod, prečo sme pre žiakov našej školy zorganizovali prednášku s názvom  Pravda o drogách, keďže prevencia je považovaná za základ boja proti drogám. Prednáška sa konala 19. 09. 2019 pre žiakov 1. a 3. ročníkov denného štúdia pod vedením Ing. Prekopa z organizácie Slovensko bez drog.