Plavecko - turisticky kurz

V dňoch 15 - 19.5.2023 sa uskutočnil plavecko - turisticky kurz pre triedy: II.A, I.B, I.C, I.D, ktorý sa konal na plavarni MŠK a v okoli Považskej Bystrice. 

Kurz sa uskutočnil formou dennej dochádzky. Cieľom kurzu bolo naučiť žiakov – neplavcov aspoň jeden z plaveckých spôsobov, u ostatných žiakov zdokonaliť už osvojené plavecké techniky, korigovať chybné návyky a zvyšovať vytrvalostnú plaveckú výkonnosť.

V turistickej časti kurzu sme sa zamerali na rozvoj pohybových zručností potrebných na zvládnutie jednotlivých druhov turistiky a na získanie základných poznatkov o ochrane prírodného a kultúrneho dedičstva národa.


Fotogaléria