Obvodné kolo vo veľkom futbale žiakov SŠ

Obvodné kolo vo veľkom futbale žiakov SŠ

Dňa 17.10.2019 usporiadalo CVČ v Považskej Bystrici v spolupráci s MŠK Považská Bystrica obvodné kolo vo veľkom futbale žiakov SŠ na ktorom sa zúčastnilo 5 družstiev zo SŠ v Považskej Bystrici.

Našu školu zastupovalo družstvo 15 žiakov zo športových aj nešportových tried jednotlivých ročníkov + vedúci družstva. Hralo sa systémom každý z každým.

Chlapci sa po neuspokojivých výsledkoch a to troch prehrách a jednej výhre umiestnili na predposlednom 4 mieste.