KRAJSKÉ ŠTIPENDIA SA TÝKAJÚ AJ NAŠEJ ŠKOLY

Trenčiansky samosprávny kraj rozhodol o poskytovaní štipendia pre žiakov, ktorí nastúpia od šk. roku 2022/2023 do 1. ročníka na nedostatkové odbory vzdelávania a budú študovať v odboroch, ktoré sú potrebné na trhu práce .

Z nedostatkových odborov určených Trenčianskym samosprávnym krajom naša škola vyučuje učebné odbory 3658 K mechanik stavebnoinštalačných zariadení, 3355 H stolár, 3661 H murár, 3678 H inštalatér a 3684 H strechár.

 Podmienkami na priznanie krajského štipendia žiakovi sú:

 

  1. nemal v rámci polročného a koncoročného hodnotenia znížený stupeň známky zo správania ani uložené výchovné opatrenie riaditeľom školy.
  2. nemal v priebehu polročného hodnotenia viac ako jeden deň neospravedlnenú absenciu.
  3. dosiahol určitý priemerný prospech na polročnom a koncoročnom vysvedčení do 2,75 vrátane.

 

Výška krajského štipendia v závislosti od ročníka:

 

Ročník

Krajské štipendium v eur/mesiac

1. ročník

50

2. ročník

40

3. ročník

30


Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Máj 2022 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31