KARPATSKÝ PASTIER - Život a dielo Dominika Tatarku

Dňa 13. 03. 2023 žiaci II. A navštívili priestory Považského osvetového strediska v Považskej Bystrici, kde mali možnosť nahliadnuť do života Dominika Tatarku prostredníctvom pripravenej výstavy a tiež vzdelávacieho programu k jeho osobnosti s názvom „Karpatský pastier/Život a  dielo Dominika Tatarku".

Výstava sa konala pri príležitosti 110. výročia narodenia spisovateľa. Predstavili nám Dominika Tatarku v rôznych etapách jeho života: ako dedinského chlapca, študenta prestížnej parížskej Sorbonny, povstalca, komunistu, spisovateľa, disidenta.

Výstava bola pre žiakov zaujímavá, nakoľko pokrýva i jednu z tém maturitných otázok.