Exkurzia v podniku Slovarm a.s. Myjava

Dňa 17. 05. 2023 sa žiaci III. A a I. A triedy zúčastnili exkurzie vo výrobnom podniku Slovarm a.s. Myjava. Podnik sa špecializuje na výrobu domových a bytových armatúr, komponentov pre rozvody vzduchu, studenej a teplej vody, pary a ústredného vykurovania, ako aj výrobu sanitárnych výrobkov z plastu.

Exkurzia začala prednáškou v školiacom stredisku Slovarmu o histórii podniku a histórii jeho výrobkov. Potom nasledovalo školenie o dnes vyrábanom sortimente, jeho konkrétnom použití v sanitárnych systémoch budov a o spôsobe a možnostiach jeho využitia v odbornej praxi inštalatéra. Vystavené historické kúsky ako aj súčasné výrobky bolo možné si prezrieť.

V ďalšom nasledovala prehliadka viacerých výrobných hál, kde sme mohli pozorovať výrobný proces jednotlivých výrobkov ako aj proces recyklácie použitých výrobkov z mosadze či plastu.

Na záver návštevy zúčastnení žiaci dostali certifikát o absolvovaní školenia k výrobnému sortimentu domových a bytových armatúr, komponentov pre rozvody vzduchu, studenej a teplej vody, pary a ústredného vykurovania.


Fotogaléria