Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci v SOŠ

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci v SOŠ

Pri príležitosti Európskeho týždňa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci  sa dňa 25.októbra 2019 uskutočnilo v priestoroch školy  odborné školenie o bezpečnosti a ochrane zdravia pri stavebných prácach. Školenia sa zúčastnili učitelia odborných stavebných predmetov a žiaci študijných odborov (operátor stavebnej výroby a  mechanik stavebnoinštalačných zariadení) ako aj žiaci učebných odborov (murár, inštalatér a stolár). O bezpečnosti na stavbách ich oboznámil Ing. Róbert Jurašík – inšpektor práce z Inšpektorátu práce Trenčín.

Žiaci sa najskôr dozvedeli o základnom právnom rámci BOZP a následne o aplikácii na najproblematickejšie oblasti v stavebníctve – práce vo výškach, výkopové práce a správnu montáž lešenia. Taktiež sa oboznámili s praktickými ukážkami ohľadom BOZP v stavebníctve.

Prednáška žiakov (ale aj učiteľov) veľmi zaujala, pretože sa dozvedeli veľa nového, čo v knihách, ale ani v Googli, nenájdu.