Aktuality

Oznam pre zákonných zástupcov našich študentov V súvislosti s aktuálne platnými opatreniami ÚVZ SR v súvislosti s COVID - 19, platia pre zákonných zástupcov nasledovné pravidlá...
„Najväčší Slovák mojimi očami“ Tento rok oslavujeme 140. výročie narodenia generála M. R. Štefánika. TSK v spolupráci so SNM – Múzeom M. R. Štefánika v Košariskách vyhlásili tematickú súťaž „Najväčší Slovák mojimi očami“. Do súťaže sa z našej školy zapojil Peter Vavrík, žiak III.A triedy so svojou úvahou...
Európsky deň jazykov 2020 na našej škole Naša škola si každý rok pripomína tento sviatok aktivitami na vyučovaní anglického a nemeckého jazyka. Každoročne 26. Septembra sa oslavuje Európsky deň jazykov, ktorý v roku 2001 vyhlásila Rada Európy. V 45 zúčastnených krajinách podarilo úspešne zapojiť milióny ľudí..
Upracme svet, upracme Slovensko Naša škola sa opäť zapojila do jesenného národného čistenia krajiny, ktorú zorganizovalo občianske združenie Upracme Slovensko pod názvom „Svetový čistiaci deň 2020 - Upracme svet, upracme Slovensko“. Zorganizovali sme upratovanie okolia školy a verejné priestranstvá priľahlej časti Považskej ...
Strava v školskej jedálni a ubytovanie v školskom internáte...
Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov vznení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“ mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v ...
Vážení rodičia, žiaci deviatych ročníkov, výchovní poradcovia. V prípade, že ste nestihli prísť na deň otvorených dverí v našej škole, máte možnosť dohodnúť si individuálnu prehliadku školy e-mailom: sospb@sospb.edu.sk, alebo telefonicky: 042 / 432 26 63. Ďakujeme.
PRAVDA O DROGÁCH Prednášateľovi P. Prekopovi z občianskeho združenia Slovensko bez drog patrí naše poďakovanie za veľmi zaujímavé protidrogové prednášky „Pravda o drogách“, ktoré sa pravidelne uskutočňujú na našej škole. Samotnej prednášky sa dňa 19. 02. 2020 zúčastnili aj pedagógovia SOŠ i majstri OV. ...
Športový deň zamestnancov školy 3. februára 2020 zaznamenala naša telocvičňa zvýšenú športovú aktivitu. ZO OZPŠaV na Slovensku SOŠ Ul. slovenských partizánov Považská Bystrica zorganizovala pre zamestnancov Športový deň. Už tradičné podujatie slávnostne otvoril predseda ZO OZ Ing. Peter Pavlík. Súťažilo sa v rôznych ...
Technická univerzita vo Zvolene - exkurzia Dňa 28. 01. 2020 sa trieda III. A H zúčastnila exkurzie na Technickej univerzite vo Zvolene, kde sa na Drevárskej fakulte konal deň otvorených dverí. Cieľom exkurzie bolo oboznámenie sa našich žiakov študujúcich v odbore Mechanik hasičskej techniky s možnosťou ďalšieho štúdia na VŠ.
<< < 3 4 5 6 7 > >>

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac November 2022 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3 4 5 6
7 8 9
10
11 12 13
14 15
16
17 18 19 20
21
22
23
24

od 24.11.2022

od 24.11.2022, 15:00

25 26 27
28 29 30