Verejné uznanie za zásluhy PhDr. Anne Bartoňovej

Verejné uznanie mesta Považská Bystrica za zásluhy PhDr. Anne Bartoňovej za dlhoročnú pedagogickú a riadiacu prácu.