Odborná stáž v SOŠ PB 2014

Odborná stáž žiakov SPŠ stavební Valašské Meziříčí v našej škole v dňoch 16.-29.03.2014.