Odborná prax žiakov odboru mechanik hasičskej techniky

Žiaci 3. a 4. roč. študijného odboru mechanik hasičskej techniky (2447 K) SOŠ v Považskej Bystrici absolvovali v mesiacoch október – december odbornú prax v jednej zo šiestich prevádzok spoločnosti Automobilové opravovne MV SR, a to v prevádzke so sídlom v Žiline.