Aktivity v médiách

Odborná prax žiakov odboru mechanik hasičskej techniky  

Žiaci 3. a 4. roč. študijného odboru mechanik hasičskej techniky (2447 K) SOŠ v Považskej Bystrici absolvovali v mesiacoch október – december odbornú prax v jednej zo šiestich prevádzok spoločnosti Automobilové opravovne MV SR, a to v prevádzke so sídlom v Žiline.

Technická olympiáda  

Technická olympiáda žiakov základných škôl.

Mlaldý remeselník 2018 - finále  

Finále súťaže žiakov ZŠ

Mladý remeselník 2018  

Zo súťaže Mladý remeselník 2018

MLADÝ REMESELNÍK 2017 - finále  

Záver úspešnej súťaže Mladý remeselník 2017

Začiatok školského roka 2017/2018  

Začiatok školského roka 2017/2018

Promo video o škole  

Možnosti štúdia a aktivity SOŠ Považská Bystrica

SOŠ a Cech maliarov Slovenska pomohli nemocnici v Považskej Bystrici  

Podľa riaditeľa SOŠ v Považskej Bystrici Jána Kunovského myšlienka pomôcť charitatívnou akciou nemocnici vznikla začiatkom roka. Okrem profesionálnych maliarov sa do podujatia zapojili aj žiaci dvoch stredných odborných škôl.

Mladý remeselník - finále  

Súťaž v zručnosti žiakov ZŠ

Možnosti štúdia 2016/2017  

Možnosti štúdia v novom školskom roku 2016/2017

Novinky pre školský rok 2016-2017  

Pripravované novinky pre nasledujúci školský rok 2016/2017

Mladý remeselník  

1. ročník súťaže odbornej zručnosti žiakov základných škôl „MLADÝ REMESELNÍK 2015“

Memorandum o spolupráci  

Memorandum o spolupráci zahŕňa vzájomnú spoluprácu a podporu s využitím vedomostí a skúseností všetkých účastníkov s cieľom prehĺbiť vzájomnú spoluprácu a väzby v oblasti odborného vzdelávania a prípravy. Spoločným záujmom všetkých účastníkov Memoranda o spolupráci je podpora a rozvoj teoretických vedomostí a praktických zručností žiakov našej školy.

Autoškola - benefit pre žiakov školy  

Autoškola pre žiakov školy - nový benefit.

Zimné pneumatiky  

V rámci odborného výcviku odboru autoopravár poskytuje SOŠ služby pre motoristov. Jednou zo služieb je i príprava motorového vozidla na zimnú prevádzku spojená s výmenou letných za zimné pneumatiky.

Verejné uznanie za zásluhy PhDr. Anne Bartoňovej  

Verejné uznanie mesta Považská Bystrica za zásluhy PhDr. Anne Bartoňovej za dlhoročnú pedagogickú a riadiacu prácu.

Záverečné skúšky 2014  

Záverečné skúšky učebných odborov jún 2014.

Štúdium v SOŠ PB  

Možnosť štúdia v SOŠ v Považskej Bystrici

Odborná stáž v SOŠ PB 2014  

Odborná stáž žiakov SPŠ stavební Valašské Meziříčí v našej škole v dňoch 16.-29.03.2014.