Aktivity v médiách

TATRA do škôl - záverečná montáž - slávnostné odovzdanie  

Naši žiaci pod vedením skúsených technikov finišujú. Montujú, zapájajú, dolievajú prevádzkové náplne. Spolu s technikmi pripravujú auto na slávnostné odovzdanie...

Kraj počas Dňa učiteľov ocenil 15 významných pedagógov  

Medzi nimi boli riaditelia aj učitelia župných stredných škôl. Jedno ocenenie bolo udelené in memoriam. Vzdelanie má veľkú moc, upozornil predseda TSK.

TATRA do škôl - montáž motora a chladiča  

Montovali sme motor a chladič do TATROVKY.

CONECO 2022  

Výstava CONECO a racioenergia v Bratislave

TATRA - odborná stáž  

Odborná štáž našich žiakov v spoločnosti TATRA Kopřivnice.

TATRA - jazda - skúšobný polygón2  

vyskúšali sme jazdu v TATROVKE

TATRA - jazda - skúšobný polygón1  

zažite s nami jazdu v TATROVKE

TATRA - striekanie a montáž podvozku  

Unikátny projekt v rámci Slovenska, ktorý vznikol u našich českých susedov v roku 2019. Naši žiaci pod vedením skúsených technikov pomáhajú striekať a montovať podvozok.

TATRA - montáž podvozku  

Unikátny projekt v rámci Slovenska, ktorý vznikol u našich českých susedov v roku 2019. Naši žiaci pod vedením skúsených technikov montujú podvozok.

Priviezli nám Tatrovku  

Zloženie jedného kompletného vozidla by malo trvať 2-3 mesiace, projektu sa zúčastní približne 10 žiakov z našej školy z odborov autoopravár – mechanik, autoopravár – elektrikár, mechanik hasičskej techniky.

Legendárnu „tatrovku“ pilotne skladajú aj naši žiaci  

Spoluprácu s automobilkou TATRA TRUCKS Trenčianska župa spustila ihneď po podpise memoranda, vďaka ktorému sa úspešný český projekt „TATRA do škôl“ dostal aj na Slovensko.

Odborná prax žiakov odboru mechanik hasičskej techniky  

Žiaci 3. a 4. roč. študijného odboru mechanik hasičskej techniky (2447 K) SOŠ v Považskej Bystrici absolvovali v mesiacoch október – december odbornú prax v jednej zo šiestich prevádzok spoločnosti Automobilové opravovne MV SR, a to v prevádzke so sídlom v Žiline.

Technická olympiáda  

Technická olympiáda žiakov základných škôl.

Mlaldý remeselník 2018 - finále  

Finále súťaže žiakov ZŠ

Mladý remeselník 2018  

Zo súťaže Mladý remeselník 2018

MLADÝ REMESELNÍK 2017 - finále  

Záver úspešnej súťaže Mladý remeselník 2017

Začiatok školského roka 2017/2018  

Začiatok školského roka 2017/2018

Promo video o škole  

Možnosti štúdia a aktivity SOŠ Považská Bystrica

SOŠ a Cech maliarov Slovenska pomohli nemocnici v Považskej Bystrici  

Podľa riaditeľa SOŠ v Považskej Bystrici Jána Kunovského myšlienka pomôcť charitatívnou akciou nemocnici vznikla začiatkom roka. Okrem profesionálnych maliarov sa do podujatia zapojili aj žiaci dvoch stredných odborných škôl.

Mladý remeselník - finále  

Súťaž v zručnosti žiakov ZŠ

Možnosti štúdia 2016/2017  

Možnosti štúdia v novom školskom roku 2016/2017

Novinky pre školský rok 2016-2017  

Pripravované novinky pre nasledujúci školský rok 2016/2017

Mladý remeselník  

1. ročník súťaže odbornej zručnosti žiakov základných škôl „MLADÝ REMESELNÍK 2015“

Memorandum o spolupráci  

Memorandum o spolupráci zahŕňa vzájomnú spoluprácu a podporu s využitím vedomostí a skúseností všetkých účastníkov s cieľom prehĺbiť vzájomnú spoluprácu a väzby v oblasti odborného vzdelávania a prípravy. Spoločným záujmom všetkých účastníkov Memoranda o spolupráci je podpora a rozvoj teoretických vedomostí a praktických zručností žiakov našej školy.

Autoškola - benefit pre žiakov školy  

Autoškola pre žiakov školy - nový benefit.

Zimné pneumatiky  

V rámci odborného výcviku odboru autoopravár poskytuje SOŠ služby pre motoristov. Jednou zo služieb je i príprava motorového vozidla na zimnú prevádzku spojená s výmenou letných za zimné pneumatiky.

Verejné uznanie za zásluhy PhDr. Anne Bartoňovej  

Verejné uznanie mesta Považská Bystrica za zásluhy PhDr. Anne Bartoňovej za dlhoročnú pedagogickú a riadiacu prácu.

Záverečné skúšky 2014  

Záverečné skúšky učebných odborov jún 2014.

Štúdium v SOŠ PB  

Možnosť štúdia v SOŠ v Považskej Bystrici

Odborná stáž v SOŠ PB 2014  

Odborná stáž žiakov SPŠ stavební Valašské Meziříčí v našej škole v dňoch 16.-29.03.2014.