Ponuka odborov pre školský rok 2022/2023

Ponúkame Vám

4-ročné študijné odbory

     2447 K           mechanik hasičskej techniky

     3656 K           operátor stavebnej výroby

     3658 K           mechanik stavebnoinštalačných zariadení

Odbory s praktickým vyučovaním formou odborného výcviku.
Absolvent získa vysvedčenie o maturitnej skúške a výučný list.

3-ročné učebné odbory

     2487 H 01      autoopravár – mechanik – duálne vzdelávanie

     2487 H 02      autoopravár – elektrikár – duálne vzdelávanie

     3355 H           stolár

     3661 H           murár

     3678 H           inštalatér

     3684 H           strechár – duálne vzdelávanie

     6475 H           technicko-administratívny pracovník – duálne vzdelávanie

Absolvent získa vysvedčenie o záverečnej skúške a výučný list.

2-ročný učebný odbor

     3686 F            stavebná výroba

(vo všetkých hore uvedených odboroch si môžete podať prihlášku najneskôr do 20. marca 2022)

2-ročné študijné nadstavbové odbory

     3659 L            stavebníctvo

     3757 L            dopravná prevádzka

     6403 L            podnikanie v remeslách a službách

Absolvent získa vysvedčenie o maturitnej skúške.

video

ponuka