Faktúra 410312

Faktúra doručená:08.9.2021
Číslo zmluvy:122/2011/PTZ,dod.5

Dodávateľ
Teplo GGE s.r.o. prevádzka Považská Bystrica
Robotnícka 2160
017 01 Považská Bystrica
IČO:36012424
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443

ceny sú vrátane DPH
dodávka tepla
Názov položky
dodávka tepla 08/2021
dodávka tepla 08/2021
dodávka tepla 08/2021
dodávka tepla 08/2021 PČ
dodávka tepla 08/2021
dodávka tepla 08/2021 PČ
centové vyrovnanie
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 037,67 EUR