Školský parlament a Žiacka školská rada

Školský parlament vznikol na našej škole 24.10.2007. Jeho snahou je docieliť užšiu spoluprácu pedagógov a žiakov pri utváraní i realizácii plánov spoločnej činnosti, naučiť žiakov verejne vystupovať, vhodne argumentovať svoje názory i názory rovesníkov z tried, niesť istú mieru zodpovednosti za život vo svojej škole a zároveň podporiť sebadôveru, samostatnosť a ich tvorivosť.

Žiacku školskú radu tvorí 5 členov, ktorí boli volení členmi školského parlamentu - predsedami všetkých tried našej školy.

Študentský parlament

Trieda

Meno predsedu triedy

I.A

Marko Zdurienčík

I.B

Marián Nemčík

I.C

Natália Skorková

I.D

Matej Strašík

II.A

Dávid Suchánek

II.B

Vladimír Hajný

II.C

Mário Chlepko

III.A

Timotej Kušan

III.B

Daniel Horečný

III.C

Zdenko Šuly

IV.A

Dominik Očkay

I.AN D

Andrej Miko

I.BN

Matúš Frolo

II.AN

Samuel Osrman

 Žiacka školská rada – 2022/2023

Timotej Kušan  – III.A H – predseda

Andrea Šibíková  - III.C TA

Alex Kučera – II.A M

Dávid Suchánek – II.A H

Samuel Buday – II.AN D

  • Skupina nadšencov, ktorá si myslí, že zmení svet, alebo aspoň našu školu!
  • Sprostredkujeme VAŠE nápady, návrhy a názory vedeniu našej školy.
  • Spestríme kultúrny život na našej škole.