Školský parlament a Žiacka školská rada

Školský parlament vznikol na našej škole 24.10.2007. Jeho snahou je docieliť užšiu spoluprácu pedagógov a žiakov pri utváraní i realizácii plánov spoločnej činnosti, naučiť žiakov verejne vystupovať, vhodne argumentovať svoje názory i názory rovesníkov z tried, niesť istú mieru zodpovednosti za život vo svojej škole a zároveň podporiť sebadôveru, samostatnosť a ich tvorivosť.

Žiacku školskú radu tvorí 5 členov, ktorí boli volení členmi školského parlamentu - predsedami všetkých tried našej školy.

Študentský parlament

Trieda

Meno predsedu triedy

I.A

Timotej Kušan

I.B

Daniel Horečný

I.C

Zdenko Šuly

II.A

Dominik Očkay

II.B

Andrej Miko

II.C

Matúš Frolo

III.A

Patrik Pecháček

III.B

Peter Mazák

III.C

Samuel Osrman

IV.A

Tatiana Vitkovičová

I.AN

Adrián Pavlík

II.AN

Maroš Kolek

II.BN

Martin Minárik

 

 

Žiacka školská rada – 2020/2021

Vitkovičová Tatiana – IV.A H – predseda

Spišiaková Katarína  - IV.A H

Ceconík Radoslav – II.AN D

Bazala Ján – III.A H

Pecháček Patrik – III.A H

  • Skupina nadšencov, ktorá si myslí, že zmení svet, alebo aspoň našu školu!
  • Sprostredkujeme VAŠE nápady, návrhy a názory vedeniu našej školy.
  • Spestríme kultúrny život na našej škole.