Školský parlament a Žiacka školská rada

Školský parlament vznikol na našej škole 24.10.2007. Jeho snahou je docieliť užšiu spoluprácu pedagógov a žiakov pri utváraní i realizácii plánov spoločnej činnosti, naučiť žiakov verejne vystupovať, vhodne argumentovať svoje názory i názory rovesníkov z tried, niesť istú mieru zodpovednosti za život vo svojej škole a zároveň podporiť sebadôveru, samostatnosť a ich tvorivosť.

Žiacku školskú radu tvorí 5 členov, ktorí boli volení členmi školského parlamentu - predsedami všetkých tried našej školy.

Študentský parlament

Trieda

Meno predsedu triedy

I.A

Tomáš Janota

I.B

Vladimír Hajný

I.C

Marek Frolo

II.A

Timotej Kušan

II.B

Daniel Horečný

II.C

Andrea Šibíková

III.A

Dominik Očkay

III.B

Andrej Miko

III.C

Matúš Frolo

IV.A

Patrik Pecháček

I.AN

Samuel Buday

I.BN

Samuel Osrman

II.AN

Adrián Pavlík

 

 

 

Žiacka školská rada – 2021/2022

Timotej Kušan – II.A H – predseda

Andrea Šibíková – II.C TA

Ján Bazala – IV.A H

Patrik Pecháček – IV.A H

Samuel Buday – I.AN D

 

 

  • Skupina nadšencov, ktorá si myslí, že zmení svet, alebo aspoň našu školu!
  • Sprostredkujeme VAŠE nápady, návrhy a názory vedeniu našej školy.
  • Spestríme kultúrny život na našej škole.