Školský parlament a Žiacka školská rada

Školský parlament vznikol na našej škole 24.10.2007. Jeho snahou je docieliť užšiu spoluprácu pedagógov a žiakov pri utváraní i realizácii plánov spoločnej činnosti, naučiť žiakov verejne vystupovať, vhodne argumentovať svoje názory i názory rovesníkov z tried, niesť istú mieru zodpovednosti za život vo svojej škole a zároveň podporiť sebadôveru, samostatnosť a ich tvorivosť.

Žiacku školskú radu tvorí 5 členov, ktorí boli volení členmi školského parlamentu - predsedami všetkých tried našej školy.

Školský parlament

Trieda

Meno predsedu triedy

I.A

Očkay Dominik

I.B

Papaj Peter

I.C

Etienne Jozef Michael

II.A

Pecháček Patrik

II.B

Kubiš Peter

II.C

Osrman Samuel

III.A

Vitkovičová Tatiana

III.B

Majerko Zdenko

III.C

Ozimý Samuel

IV.A

Čmelo Filip

I.AN

Kolek Maroš

II.AN

Ftáček Stanislav

II.BN

Biel Martin


Žiacka školská rada pre školský rok 2019/2020

Tatiana Vitkovičová – III.A H – predseda

Katarína Spišiaková – III.A H

Radoslav Ceconík – I.AN D

Barbora Hradňanská – II.BN P

Stanislav Ftáček – II.AN D

  • Skupina nadšencov, ktorá si myslí, že zmení svet, alebo aspoň našu školu!
  • Sprostredkujeme VAŠE nápady, návrhy a názory vedeniu našej školy.
  • Spestríme kultúrny život na našej škole.