Rada školy pri Strednej odbornej škole v Považskej Bystrici v šk. roku 2021/2022

predseda: Ing. Pavol Kňazík

členovia:

zástupcovia  TSK:

Ing. Viera Zboranová
František Matušík
Ing. Jozef Baroš
Mgr. Juraj Smatana     

zástupcovia pedagogických  zamestnancov:   

Ing. Pavol Kňazík
Roman Suchár

zástupca nepedagogických zamestnancov:     

Jana Šarlayová

zástupcovia rodičov:                                     

Jana Mešková
Mgr. Zuzana Bazalová
Dana Barošová

zástupca žiakov:                                           

Timotej Kušan


Výbor ZRŠ pri Strednej odbornej škole v Považskej Bystrici šk. r. 2021/2022

predseda: Ing. Mária Lamošová

členovia:

I. ročník                                                      

I. A     Dagmar Janotová
I. B     Karol Petrek
I. C     Martina Tarabová                      

II. ročník                                                    

II. A   Ing. Mária Lamošová
II. B   Jarmila Trníková   
II. C   Rozália Hupková                                

III. ročník 

III. A Katarína Očkayová
III. B  Ľudmila Pekarová
III. C  Helena Randová

 IV. ročník

IV. A   Mgr. Zuzana Bazalová