Rada školy pri Strednej odbornej škole v Považskej Bystrici v šk. roku 2020/2021

predseda:                  PaedDr. Renáta Hodásová

členovia:

zástupcovia  TSK:                                          

Ing. Viera Zboranová

František Matušík

Ing. Jozef Baroš

Mgr. Juraj Smatana     

 

zástupcovia pedagogických  zamestnancov:   

PaedDr. Renáta Hodásová

Roman Suchár

 

zástupca nepedagogických zamestnancov:     

Jana Šarlayová

         

zástupcovia rodičov:

Jana Mešková

Mgr. Zuzana Bazalová

Dana Barošová

zástupca žiakov:                                           

Tatiana Vitkovičová

 


 

Výbor ZRŠ pri Strednej odbornej škole v Považskej Bystrici šk. r. 2020/2021

 

predseda:                    Mária Pastorková

členovia:

I. ročník                                                      

I. A     Ing. Mária Lamošová                            

I. B     Jarmila Trníková                                  

I. C     Rozália Hupková                                  

II. ročník                                                    

II. A   Katarína Očkayová                               

II. B   Mária Pastorková                                 

II. C   Helena Randová                                  

III. ročník

III. A Mgr. Zuzana Bazalová

III. B  Martina Fojtíková

III. C  Mgr. Jana Myšáková

IV. ročník

IV. A   Martina Babečková