Rada školy pri Strednej odbornej škole v Považskej Bystrici v šk. roku 2020/2021

predseda: Ing. Pavol Kňazík

členovia:

zástupcovia TSK:
Ing. Viera Zboranová
František Matušík
Ing. Jozef Baroš
Mgr. Juraj Smatana

zástupcovia pedagogických zamestnancov:
Ing. Pavol Kňazík
Roman Suchár

zástupca nepedagogických zamestnancov:
Jana Šarlayová

zástupcovia rodičov:
Jana Mešková
Dana Barošová
Mgr. Zuzana Bazalová
zástupca žiakov: Timotej Kušan