Rada školy pri Strednej odbornej škole v Považskej Bystrici v šk. roku 2019/2020

predseda:  

PaedDr. Renáta Hodásová

členovia:

zástupcovia  TSK:

Ing. Jozef Baroš

František Matušík

Mgr. Juraj Smatana

Ing. Viera Zboranová

zástupcovia pedagogických  zamestnancov:

Mgr. Renáta Hodásová

Roman Suchár

zástupca nepedagogických zamestnancov:

Jana Šarlayová

zástupcovia rodičov:

Dana Barošová

Mgr. Zuzana Bazalová

Jana Mešková

zástupca žiakov:

Tatiana Vitkovičová

 

Výbor ZRŠ pri Strednej odbornej škole v Považskej Bystrici
šk. r. 2018/2019

predseda:  

Renáta Maková

členovia:

I. ročník

III. ročník

I. A     Martina Babečková
I. B     Renáta Majerková
I. C     Emília Lovíšková

III. A     Hedviga Luhová

III. B     Dagmar Kunovská

III. C     Daniela Chodúrová

III. D     Ema Jurkemíková                   

II. ročník

IV. ročník

II. A   Andrea Turská

II. B   Miroslav Križan

II. C   Emília Miklová

IV. A   Ing. Igor Guliš

IV. B  Emília Caránková

IV. C  Renáta Maková