Otvorenie školského roka 2021/2022

Otvorenie školského roka 2021/2022

Zahájenie školského roka 2021/2022 sa uskutoční 2. septembra 2021 o 8:30 hod.

Žiaci prvých ročníkov prídu do vestibulu školy, kde ich usmernia triedni učitelia. Žiaci ostatných ročníkov sa premiestnia do tried podľa rozpisu učební,

Žiaci sú povinní priniesť pri nástupe do školy vyplnené tlačivo Vyhlásenie o bezpríznakovosti a Oznámenie o výnimke z karantény.

Ubytovať na internáte je možné od 1.9. 2021 od 15:00 hod.

V prípade záujmu o stravovanie je potrebné kontaktovať Mgr. Ferencovú 432 27 26