Zahájenie rekonštrukcie dielní COP v Považskom Podhradí

Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) zrekonštruuje z eurofondov za 1,7 milióna eur priestory odborných dielní Strednej odbornej školy (SOŠ) v Považskej Bystrici. Rekonštrukcia odštartovala v stredu, potrvá 140 dní.

Podľa predsedu TSK Jaroslava Bašku je 1,3 milióna eur z celkovej sumy určených na stavebné práce, 400.000 eur je určených na vybavenie dielní modernými technológiami.

"Modernizácia priestorov môže motivovať žiakov základných škôl k štúdiu remesiel, ktoré sú potrebné na trhu práce. Rekonštrukcia dielní je naplánovaná na 140 dní, takže už prváci, ktorí do školy nastúpia v septembri, budú môcť využívať nové priestory," doplnil Baška.

SOŠ v Považskej Bystrici je jednou z 18 škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, ktorá získala z eurofondov finančné prostriedky na modernizáciu. Kraj získal na modernizáciu 18 škôl z eurofondov viac ako 20 miliónov eur.

Ako informoval riaditeľ SOŠ v Považskej Bystrici Ján Kunovský, modernizácia budovy dielní prinesie nielen skvalitnenie, ale aj nemalé úspory energií. Súčasťou rekonštrukcie bude zateplenie fasády budovy, strechy, výmena okien, opravia sa sociálne zariadenia, ktoré budú bezbariérové, pribudne nová kotolňa a zariadenie dielní.

Považskobystrická SOŠ vzdeláva aj študentov nedostatkových odborov – murárov, strechárov, stolárov, inštalatérov a mechanikov stavebnoinštalačných zariadení.

"Nábor žiakov je mimoriadne náročný, darí sa nám však aj vďaka podpore TSK, ktorá vďaka všeobecne záväznému nariadeniu poskytuje pre žiakov motivačné štipendiá. Tie sa týkajú práve nedostatkových odborov," doplnil Kunovský.

Zdroj: Považská Bystrica 18. januára (TASR)

 


Fotogaléria