Záujemcovia o štúdium - prehliadka školy

Vážení rodičia, žiaci deviatych ročníkov, výchovní poradcovia.

V prípade, že ste nestihli prísť na deň otvorených dverí v našej škole, máte možnosť dohodnúť si individuálnu prehliadku školy. Je možné sa dohodnúť e-mailom: sospb@sospb.edu.sk, alebo telefonicky: 042 / 432 26 63.

Ďakujeme.