Tatra Trucks Kopřivnice

Tatra Trucks Kopřivnice

V dňoch 14. – 18.03. 2022 sa ôsmi žiaci našej školy, žiaci učebných odborov  autoopravár-mechanik a autoopravár-elektrikár, zúčastnili odbornej stáže v rámci projektu Tatra do škôl. Školenie sa realizovalo v školiacom stredisku Tatra Kopřivnice i priamo vo výrobnom závode.

Odborný inštruktor oboznámil žiakov nielen s históriou a  postupným vývojom, ale aj so súčasným výrobným programom. V odborných učebniach mali možnosť vidieť rezy funkčných jednotlivých agregátov, ich zloženie a fungovanie. Inštruktori svojimi jazdami v jednotlivých testovacích úsekoch predvádzali takmer neobmedzené možnosti súčasných modernizovaných podvozkov.

Neodmysliteľnou súčasťou stáže bola i prehliadka unikátnej zbierky cca osemdesiatich podvozkov a vozidiel Tatra v bohato navštevovanom múzeu pre nákladné automobily.

Táto odborná stáž ďaleko prevýšila naše očakávanie. Odborní pracovníci školiaceho strediska, dokonca i radoví zamestnanci veľmi ochotne vysvetľovali, ukazovali a trpezlivo odpovedali na otázky kladené žiakmi. Na druhej strane musím pochváliť i našich žiakov, ktorí boli veľmi disciplinovaní.

Zážitková edukácia, toto je jedna z foriem vyučovania, ktorou by sa malo uberať naše odborné školstvo, aby bolo skutočne moderné, prínosné a zaujímavé.  


Fotogaléria

Video

TATRA - odborná stáž

Odborná štáž našich žiakov v spoločnosti TATRA Kopřivnice.

TATRA - jazda - skúšobný polygón1

zažite s nami jazdu v TATROVKE

TATRA - jazda - skúšobný polygón2

vyskúšali sme jazdu v TATROVKE