Oslávili sme 45. narodeniny

Oslávili sme 45. narodeniny

Dňa 14. 11. 2019 sa priestory SOŠ premenili na slávnostnú sieň s malou galériou so
spomienkami v podobe fotografií. Pripomenuli sme si 45. výročie založenia SOŠ v Považskej Bystrici.

V tento slávnostný deň sa stretli mnohí pozvaní hostia ako predstavitelia TSK, primátor mesta Považská Bystrica, riaditelia základných a stredných škôl, spolupracujúce firmy a samozrejme nechýbali ani bývalí a súčasní zamestnanci školy.

Po vystúpení Adama Babečku a úvodnej básni v podaní Tatiany Vitkovičovej, odzneli
slávnostné príhovory riaditeľa školy Ing. Jána Kunovského, predsedu TSK Ing. Jaroslava
Bašku a primátora mesta PB doc. PhDr. PaedDr. Karola Janasa, PhD.

Po slávnostných príhovoroch sa už pozvaní hostia mohli sústrediť na pekný program v podaní našich žiakov. Ako duo s mixom ľudových piesní sa predstavili Adam Babečka a Ján Šuraba a po nich sme so svojím tanečným vystúpením privítali Dávida Baláža.

Následne boli oceňovaní pamätnými listami zamestnanci školy, ktorí nemalou mierou prispeli k rozvoju našej 45-ročnej oslávenkyne.
Po oficiálnej časti si mohli pozvaní vypočuť ľudovú i inštrumentálnu hudbu, po ktorej
nasledovala prezentácia, vďaka ktorej sme si trošku zaspomínali na časy minulé.

Bodku za krásnou oslavou dal Adam Babečka hrou na husliach.

Už teraz sa tešíme na okrúhle 50. jubileum našej školy.


Fotogaléria