European Day of Languages 2021: 20 years celebrating linguistic and cultural diversity

European Day of Languages 2021: 20 years celebrating linguistic and cultural diversity

Z iniciatívy Rady Európy v Štrasburgu sa Európsky deň jazykov (EDJ) oslavuje každoročne 26. septembra už od roku 2001.

Jeho cieľom je podnietiť 800 miliónov Európanov zo 47 členských štátov Rady Európy, aby sa bez ohľadu na vek, v školách aj mimo nich, učili viac jazykov. S presvedčením, že jazyková rozmanitosť je nástrojom na dosiahnutie väčšieho interkultúrneho porozumenia a kľúčovým prvkom bohatého kultúrneho dedičstva nášho kontinentu, Rada Európy podporuje mnohojazyčnosť v celej Európe.

Európsky deň jazykov 2021 na našej škole

Naša škola si každý rok pripomína tento sviatok aktivitami na vyučovaní anglického a nemeckého jazyka. Každoročne 26. Septembra sa oslavuje Európsky deň jazykov. Našim cieľom je zaujímavými a netradičnými aktivitami a workshopmi zatraktívniť a podporiť výučbu jazykov.

Základné informácie o Európskom dni jazykov

Odhaduje sa, že v Európe existuje viac ako 225 domorodých jazykov a to bez jazykov, ktoré sa na kontinent dostali migráciou. Špecifickými cieľmi Európskeho dňa jazykov sú:

  • zvýšiť povedomie o význame jazykového vzdelávania s cieľom zlepšiť viacjazyčnosť a interkultúrne porozumenie;
  • podporiť bohatú jazykovú a kultúrnu rozmanitosť Európy;
  • podporiť celoživotné učenie sa jazykov v škole i mimo nej.

Rada Európy a Európska komisia úzko spolupracujú na koordinácii Európskeho dňa jazykov.

Deň jazykov


Fotogaléria