Podujatia, akcie

od 22.11.2019, 9:00 do 22.11.2019
Imatrikulácia žiakov 1. ročníka DŠ Dňa 22.11.2019 o 9.00 hod. sa uskutoční imatrikulácia žiakov 1. ročníka denného štúdia. Ide o pasovanie prvákov za členov žiackeho cechu autoopravárenského a stavbárskeho.
od 26.11.2019, 12:00 do 26.11.2019
Dňa 26.11.2019 o 12.00 hod. sa žiaci z tried: II.A, III.A - okrem mechanikov hasičskej techniky, I.AN, I.BN, II.AN, II.BN zúčastnia v kine Mier divadelného predstavenia "Kým kohút nezaspieva" od Ivana Bukovčana.
od 27.11.2019, 11:45 do 27.11.2019
Dňa 27.11.2019 o 11.45 hod. sa uskutoční stretnutie vedenia školy, Žiackej školskej rady a predsedov tried.
od 02.12.2019, 8:00 do 04.12.2019, 14:00
Dni otvorených dverí V dňoch 2. - 4. 12. 2019 sa na Strednej odbornej škole Považská Bystrica uskutočnia Dni otvorených dverí. Všetci záujemcovia sú srdečne vítaní.